Obiective

 Asociatia urmareste realizarea urmatoarelor obiective:
a) studierea, promovarea si protectia intereselor profesionale comune ale membrilor;

b) promovarea utilizarii la nivel national, in activitatea de intermediar sportiv si/sau cautator de talente, a principiilor, metodelor si tehnicilor cuprinse in standardele profesionale adoptate de Asociatie;

c) asigurarea unui inalt nivel de calificare profesionala a membrilor sai, pentru a satisface exigentele profesionale;

d) definirea si promovarea regulilor si principiilor deontologice care guverneaza  activitatea de intermediar sportiv si/sau cautator de talente, in conformitate cu responsabilitatile si demnitatea profesiei si urmarirea mentinerii si respectarii acestora;

e) stabilirea si dezvoltarea de legaturi cu organizatii si organisme guvernamentale si neguvernamentale, nationale si internationale, in scopul promovarii profesiei si a conlucrarii pentru perfectionarea continua a metodelor  si tehnicilor specifice utilizate in activitatea de intermediar sportiv si/sau cautator de talente;

f) initierea si dezvoltarea de proiecte si programe sportive in scopul identificarii si promovarii de talente sportive.

 

Close