Activitati

In realizarea obiectivelor sale, Asociatia desfasoara urmatoarele activitati principale:
a) organizeaza cursuri de formare profesionala, programe de instruire continua, precum si stagii siseminarii de perfectionare profesionala a membrilor sai, in tara si strainatate;

b) organizeaza manifestari stiintifice in domeniul studierii si dezbaterii problemelor teoretice si practice ale activitatii specifice intermediarilor sportivi si/sau cautatorilor de talente;

c) organizeaza sau participa la conferinte, congrese, colocvii, seminarii, cursuri, etc, cu caracter intern si international, cu tematici din domeniul sau de activitate sau din domenii conexe;

d) organizeaza si asigura atestarea profesionala a persoanelor fizice si juridice care doresc sa devina membri ai Asociatiei;

e) desfasoara activitati care sa asigure indeplinirea conditiilor de afiliere a Asociatiei la alte asociatii, uniuni si organisme interne si internationale de profil;

f) emite avize consultative, la cererea institutiilor de stat, a altor organizatii si organisme guvernamentale si neguvernamentale, cu privire la principiile si metodele, tehnicile specifice domeniului de activitate;

g) elaboreaza standarde specifice activitatii intermediarilor sportivi si/sau cautatorilor de talente, studii si lucrari de specialitate;h) asigura editarea cartilor, publicatiilor de specialitate, lucrarilor de sinteza, studiilor documentare, etc din domeniul sau de activitate;

i) organizeaza apararea si asistenta juridica pentru membrii sai, la solicitarea acestora, in cazul in care sunt implicati in litigii cu clientii lor;

j) initiaza si organizeaza concilierea pentru solutionarea litigiilor intervenite intre membrii Asociatiei si clientii lor, in cazul in care partile implicate accepta concilierea pentru solutionarea litigiului;

k) stabileste regimul de autorizare a membrilor Asociatiei, persoane fizice si persoane juridice;

l) creeaza, mentine si actualizeaza baza de date necesara bunei desfasurari a activitatii;

m) organizeaza competitii sportive pentru promovarea talentelor sportive, acorda distinctii, dipome si medalii in domeniul sportului si al intemedierii sportive;

n) sustine si promoveaza sportivi/manageri/antrenori/alte categorii sportive provenind din medii defavorizate social;

m) organizeaza orice alte activitati compatibile cu obiectivele sale.

 

Close